oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Materiał wydany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej nosi
tytuł : Niepełnosprawny a pełnoprawny obywatel Europy

SZCZEGÓLNIE POLECAMY!

Autorzy:
Ewa Wapiennik
Radosław Piotrowicz

Wydawca:
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
Warszawa 2002

Spis treści:

 • WPROWADZENIE
 • KILKA SŁÓW O UNII EUROPEJSKIEJ
  • Krótka powtórka z historii Unii
  • Instytucje Unii Europejskiej
  • Jak się nie zgubić w gąszczu unijnych przepisów
 • DEFINICJA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ
  • Czy w Unii Europejskiej istnieje jedna definicja Nniepełnosprawności
  • Model medyczny a model społeczny
  • Próby ujednolicania terminologii
  • Czy w Unii Europejskiej funkcjonuje jeden system orzekania o niepełnosprawności
 • STRATEGIA UNII EUROPEJSKIEJ WOBEC NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
  • Dlaczego mówi się o specjalnych prawach osób z niepełnosprawnością
  • Jakie organizacje międzynarodowe wywarły największy wpływ na politykę wobec niepełnosprawności w krajach Unii Europejskiej
  • Podstawowe założenia nowej strategii działań na rzecz osób z niepełnosprawnością w Unii Europejskiej
 • WALKA Z DYSKRYMINACJĄ
  • Co sądzą Europejczycy o integracji osób niepełnosprawnych
   ze społeczeństwem
  • W jaki sposób Unia Europejska przeciwdziała dyskryminacji osób
   z niepełnosprawnością w dziedzinie zatrudnienia
  • Polityka zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w krajach Unii Europejskiej
 • TWORZENIE EUROPY BEZ BARIER
  • Jak Europejczycy oceniają dostępność otoczenia dla osób
   z niepełnosprawnością
  • Jakie działania podejmuje się w Unii Europejskiej, by poprawić dostęp
   do środków transportu dla osób z niepełnosprawnością
  • Jak to się robi w Holandii
 • PRZECIWDZIAŁANIE SPOŁECZNEMU WYKLUCZENIU
  • Czy niepełnosprawni Europejczycy są równie dobrze wykształceni jak inni obywatele
  • Szkoły specjalne czy ogólnodostępne
  • Bezpieczeństwo finansowe
  • Idea niezależnego życia
  • Idea niezależnego życia i jak to się robi w Danii
 • ROK 2003 I WIELKIE WYZWANIE
  • Cele Europejskiego Roku Osób z Niepełnosprawnością
  • Co to jest Deklaracja madrycka i co ją łączy z Europejskim Rokiem Osób
   z Niepełnosprawnością
  • Jakie wartości będą promowane w ciągu Europejskiego Roku Osób
   z Niepełnosprawnością
  • Jakie zadania stoją przed władzami publicznymi w trakcie Europejskiego
   Roku Osób z Niepełnosprawnością
 • ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W UNII EUROPEJSKIEJ
  • Co kryje się pod nazwą "organizacja pozarządowa"
  • Rola organizacji pozarządowych w planowaniu polityki na rzecz osób
   z niepełnosprawnością i AGENDA 22
  • Ważniejsze europejskie organizacje pozarządowe działające na rzecz osób
   z niepełnosprawnością
  • Polskie organizacje pozarządowe działające na rzecz osób
   z niepełnosprawnością z europejskiej perspektywy
 • FINANSOWANIE DZIAŁAŃ UNII EUROPEJSKIEJ NA RZECZ OSÓB
  Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
  • Co to są fundusze strukturalne
  • Rola Europejskiego Funduszu Socjalnego i innych funduszy strukturalnych
   w finansowaniu działań na rzecz osób z niepełnosprawnością
  • Co to są inicjatywy wspólnotowe
 • EQUAL
 • URBAN II
 • LEADER+
 • INTERREG III
  • Działania związane z niepełnosprawnością finansowane w ramach
   polityki strukturalnej UE
  • Jaką pomoc z Unii Europejskiej otrzymuje Polska
  • Z jakich funduszy przedakcesyjnych korzysta Polska
  • Program PHARE
  • Program ISPA
  • Program SAPARD
  • Co to są programy wspólnotowe
 • Wybrane programy wspólnotowe, z których mogą być finansowane działania
  na rzecz osób niepełnosprawnych
  • LEONARDO da VINCI II
  • MŁODZIEŻ
  • SOKRATES II
  • PROGRAM ZWALCZANIA WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO
  • PROGRAM ZWALCZANIA DYSKRYMINACJI
  • PROGRAM DZIAŁAŃ WSPIERAJĄCYCH ZATRUDNIENIE
  • PROGRAM PUBLIC HEALTH
  • eCONTENT
  • Jakimi zasadami kieruje się Unia Europejska udzielając pomocy
   strukturalnej
  • Jak korzystać z pomocy Unii Europejskiej
  • Jak napisać wniosek
  • Co wpływa na decyzję o zatwierdzeniu wniosku do finansowania
  • Na czym polega wdrażanie planowanych, współfinansowanych działań
 • ZAMIAST ZAKOŃCZENIA
 • PODSTAWOWE ŹRÓDŁA
 • ZAŁĄCZNIKI
  • Załącznik nr 1
  • Informator adresowy
  • Załącznik nr 2
  • Deklaracja madrycka
  • Załącznik nr 3
  • Decyzja Rady Unii Europejskiej z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie
   Europejskiego Roku Osób z Niepełnosprawnością
   2003 (2001/903/WE)

   pełen tekst do pobrania