oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Zamówienia:
HANDICAP
Arnulfstraße 295
D-80639 München
Tel. +49 89 17878419
Fax +49 89 17878102,
Pismo ma też swoją stronę internetową : www.handicap-life.de
Nasze omówienie strony internetowej : tutaj...

W Niemczech ukazuje się wiele periodyków poświęconych osobom niepełnosprawnym. Część z nich rozprowadzana jest nieodpłatnie, za kilka jednak trzeba zapłacić. Czy warto ?

Pismo "Handicap - magazyn dla jakości życia" z pewnością warte jest swojej ceny. Dla niepełnosprawnych i ich przyjaciół oferuje 100 wypełnionych treścią stron. W Niemczech pismo można kupić w kioskach dworcowych lub zamówić w redakcji. Kosztuje 4,50 DM, co jest ceną niższą niż w przypadku choćby polskich "Tematów".

Przyjrzyjmy się numerowi przygotowanemu na jesień 2001 roku.

Znajdziemy w nim specjalną obszerną część poświęconą renomowanej wystawie "REHACare 2001". Te największe i najbardziej znaczące targi w dziedzinie pielęgnacji i rehabilitacji ponownie przynoszą sporo nowości przeznaczonych na rozwijający się intensywnie rynek osób niepełnosprawnych.Także o tym można poczytać w piśmie Handicap.

Kolejnym tematem jest analiza sytuacji na rynku protez kończyn dolnych. Okazuje się, że i w tej dziedzinie ostatnie lata przyniosły szereg innowacji, a oferta rynkowa (nie tylko w Niemczech) jest stale wzbogacana.

Ciekawym materiałem jest analiza powszechnych przedmiotów gospodarstwa domowego. Handicap wyróżnia produkty najbardziej udane i najbardziej niedostosowane do możliwości niepełnosprawnych.

Z innych materiałów:

  • Czy porażenie mózgowe będzie wkrótce uleczalne ?
  • Zmiany w niemieckiej polityce wobec niepełnosprawnych - wywiad z pełnomocnikiem rządu RFN do spraw niepełnosprawnych Karlem Hermannem Haackiem.
  • Los Angeles - przedstawiamy miasto i jego atrakcyjność dla osoby niepełnosprawnej
  • Niepełnosprawność jako element reklamy - co się dzieje w USA.

To oczywiście nie wszystko. Są stałe rubryki, omówienia wydarzeń i produktów, dużo przydatnych informacji. Takiego pisma w Polsce niestety jeszcze nie ma...