oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Okładka Redakcja:
Kwartalnik Informacyjno - Integracyjny
"Jesteśmy"
ul. Wrocławska 39
63-200 Jarocin
Tel. (62) 747 58 25
Fax (62) 747 58 24

E-mail : jestesmy@email.net.pl
Strona internetowa: www.idn.org.pl/jarocin

"Jesteśmy" będzie w 2002 roku dwumiesięcznikiem - zapowiadanych jest 6 numerów pisma. Wydaje się, że tylko z korzyścią dla odbiorców. Pismo jest po prostu dobre - ukazuje się już od 5 lat, ma dwutysięczny nakład i za sporą objętość wymaga niewygórowanej ceny (4-5 złotych).

Zaletą pisma jest bezpłatne umieszczanie ogłoszeń dotyczących kupna i sprzedaży sprzętu rehabilitacyjno - ortopedycznego. Wydawcą jest Stowarzyszenie "Praca - Integracja - Samorządność" z Jarocina. Siłą rzeczy o Jarocinie i okolicach przeczytamy sporo. Niewielkie fragmenty periodyku tłumaczone są równolegle na język angielski.

Numer 4/2001, który dotarł do odbiorców w grudniu zawiera m.in:

 • wywiad z Jolantą Banach - pełnomocnikiem rządu ds. osób niepełnosprawnych; pani rzecznik zapowiada w nim przekazywanie znacznie większej części środków PFRON do jednostek samorządu terytorialnego, skupienie uwagi PFRON na problemach zatrudnienia osób niepełnosprawnych i rehabilitacji zawodowej. Pani Banach widzi konieczność wyłonienia przez organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych wspólnej reprezentacji na szczeblu krajowym i regionalnym...
 • serwis wiadomości z września - października - listopada 2001
 • relację z Danii - funkcjonowanie przedszkoli integracyjnych, centrum socjalno-rodzinnego i warsztatów terapii
 • omówienie programów celowych PFRON (Telepraca, Trener)
 • informacje prawne (uprawnienia i obowiązki pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne; przywileje podatkowe; wpłaty na PFRON a współpraca z zakładami pracy chronionej)
 • prezentacje Fundacji Wspólna Droga, zalet magnetoterapii, powiększalników telewizyjnych; dogoterapii
 • artykuł na temat dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
 • omówienie roli wolontariuszy w dps-ach dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - autorka artykułu dr Barbara Szychowiak proponuje domom pomocy zawieranie z wolontariuszami kontraktu w formie pisemnej, ustalającego formy pracy, częstotliwość i miejsca spotkań z dzieckiem, zasady wychodzenia poza teren domu, kontaktowania się z personelem, procedury rezygnacji z pracy. Wolontariusz powinien mieć swojego "opiekuna" wyznaczonego przez placówkę opiekuńczą...
 • zasady ruchu "Independent Living" na przykładach amerykańskich, niemieckich i szwedzkich - tworzenie grup wsparcia przez samych niepełnosprawnych
 • instytucja asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w Danii
 • dział kontaktu z czytelnikami

Jak z tej krótkiej prezentacji widać, jest co czytać i są to z reguły materiały wartościowe. Od nowego roku pismu przybędą konkursy - tak przynajmniej zapowiada Brygida Andraszak - redaktor naczelny pisma.