oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Informacje:
Ccena prenumeraty rocznej (na rok 2002) - 84 zł
Redakcja :
ul. Limanowskiego 23
02-943 Warszawa
Wydawca : Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
E-mail : gp@zwpmpips.formus.pl

W sytuacji ciągłego braku finansów na wszystko, każdy intensywnie zastanawia się również nad wyborem prenumerowanej prasy. Nie jest to łatwy wybór, gdyż rynek jest obecnie wypełniony masą periodyków teoretycznie przydatnych pracownikom domów pomocy społecznej.

Zdaniem DPS Forum bezwzględnie zasadne jest prenumerowanie wydawanego przez nasze ministerstwo miesięcznika "Służba Pracownicza". Nie dość bowiem, że zawarte w nim artykuły przydadzą się kadrowcom i księgowym, to skorzystać z nich mogą wszyscy pozostali pracownicy pomocy społecznej.

Bliskość ministerstwa sprawia chyba, że regulacje dotyczące placówek opiekuńczych pojawiają się w piśmie często i dość szczegółowo wyjaśniają różne zagadnienia. Warto zwrócić uwagę, że cena pisma jest relatywnie niska (gdy porówna się ją z innymi wydawnictwami specjalistycznymi), chociaż i jego objętość jest do tego adekwatna. Tak czy inaczej polecamy !

Przykładowy spis treści (nr 11/2001):

  • Nowelizacja ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu
  • Zmiana przepisów w sprawie kierowania do pracy byłych żołnierzy zawodowych
  • Taktyki i strategie pracownicze
  • Świadczenie rehabilitacyjne - przyznawanie i wypłata (+ wzory druków)
  • Zmiana wojskowych przepisów dotyczących orzekania o inwalidztwie
  • Ubezpieczenia społeczne dla osób mających ustalone prawo do emerytury bądź renty
  • Zbieg tytułu ubezpieczeń społecznych
  • Zmiany w przepisach o warsztatach terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych (przeczytaj więcej...)
  • Obowiązki pracodawców związane z dostarczaniem pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego