oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Nie sposób nie zacząć krytycznie. W czasach, gdy coraz więcej pism fachowych rozprowadzana jest bezpłatnie dzieki sponsorom lub po porównywalnych z innymi periodykami cenach, jest na rynku jedno, dwa ,a moze trzy pisma, które swą cenę wywindowały do poziomu często nieakceptowalnego dla ubożejących placówek opiekuńczych. Oto za 11,25 (w prenumeracie) otrzymujemy 40 stron kwartalnika "Na temat", a za 13 złotych (też w prenumeracie) pismo "Wspólne tematy". Obydwa wydają się bardziej osadzone w niemieckich realiach niż w naszej rzeczywistości. Nazwiska autorów powtarzają się i całość wygląda na rodzinne przedsięwzięcie dla dośc elitarnego kręgu osób.

Pogratulować można ładnego papieru i dużej czcionki - nie zmienia to naszego odczucia, że przeżyłoby się i gorszy paier , i mniejszy druk. Ostatecznie, pismo skierowane jest do raczej sprawnych...

Właśnie - kto ma być odbiorcą pisma ? "Na temat" ma podtytuł : "Zeszyty dla profesjonalnie pomagających", "Wspólne tematy" uzupełnione są winietą "Pismo pracowników socjalnych, terapeutów, personelu pielęgniarskiego i opiekuńczego". Jedno i drugie, jak ulał pasuje do kadr domów pomocy społecznej i to są chyba z założenia główni odbiorcy periodyku. Niemiecka proweniencja może być zaletą pisma. Ostatecznie, Niemcy i Szwecja są naszymi punktami odniesienia, jeśli chodzi o model zamknietej pomocy społecznej.

Jednak aż prosi się o roszerzenie grona autorów i gamy prezentowanych tematów. Rzeczywiście, wszystkie publikowane w obydwu edycjach pisma materiały mogą wzbogacić wiedzę personelu Mamy teksty o seniorach, o zaburzeniach psychicznych, o problemach pracownika socjalnego itd. Dużo jest zagadnień teoretycznych, których próżno szukać w innych publikacjach. Są pomysły, rozwiązania - brak chyba jedynie roli opiniotwórczej , jaką "Tematy" mogłyby i z pewnością powinny pełnić. Chciałoby się odczytać z pisma kierunek, w jakim powinna zmierzać praca wszystkich zatrudnionych w placówkach opiekuńczych.

Można też byłoby oczekiwać tekstów spełniających rolę pomocy w realizowaniu kolejnych ministerialnych pomysłów.

Czytając obydwa czasopisma na pewno uzupełnimy wiedzę fachową, zastanowimy się nad konkretnymi metodami postępowania wobec klientów czy jak kto woli podopiecznych. Niekoniecznie jednak będzie nam łatwiej pracować i wcielać w życie postanowienia zawarte w ustawach, rozporządzeniach i zarządzeniach.

Dom Wydawniczo - Reklamowy "Tematy" proponuje też specjalistyczne książki.

DPS Forum będzie reklamowało kolejne numery pism, o ile będziemy je otrzymywać. Jest szansa, że tek się stanie, gdyż współpraca została już nawiązana...