oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

"Problemy Społeczne" nr 1/2006

Ukazał się pierwszy numer "Problemów Społecznych" 2006. W wydaniu znajdziemy m.in. rozmowę z Pawłem Wypychem, sekretarzem stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, zatytułowaną "Polskę stać na nowe prawo dla niepełnosprawnych". Niepełnosprawności poświęcono również raport przedstawiający ten problem na tle kraju, wybranego powiatu (w tym wypadku rybnickiego) oraz niektórych krajów Unii Europejskiej. Na stronach magazynu znalazła odbicie dyskusja na temat dodatku 250 zł dla pracowników socjalnych, jest także odpowiedź ministra pracy i polityki społecznej Krzysztofa Michałkiewicza na list skierowany do premiera Kazimierza Marcinkiewicza w sprawie kondycji środowiska pomocy społecznej.

W magazynie znajdziemy ciekawie napisany przez studentkę Uniwersytetu Opolskiego artykuł traktujący o formach pomocy ludziom starszym w Wielkiej Brytanii. Wiele interesujących szczegółów zawiera z kolei opracowanie o jakości polskiej pomocy społecznej, przygotowane na podstawie informacji uzyskanych przez redakcję z Samorządowych Kolegiów Odwoławczych. Wart ze wszech miar polecenia jest obszerny artykuł autorstwa dr. Ryszarda Szarfenberga z Uniwersytetu Warszawskiego pod znamiennym tytułem: "Marginalizacja i wykluczenie społeczne – stare problemy w nowej rzeczywistości"

Pierwszy tegoroczny numer pisma poprzedziło wydanie specjalne "Prawo pomocy społecznej", obejmujące ustawę o pomocy społecznej oraz rozporządzenia wykonawcze do tego aktu prawnego. Stan prawa jest przedstawiony na dzień 1 stycznia 2006 roku. Wydanie specjalne z numerem 2 (z numerem 1 ukazała się w ub. roku publikacja "Domy pomocy społecznej w Polsce 2005") ma objętość 88 stron formatu A-4. Otrzymują je bezpłatnie wszyscy prenumeratorzy "Problemów Społecznych" 2006.

Redakcja

Kontakt z wydawnictwem:

Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych
Centrum AV
42-200 Częstochowa
ul. Grunwaldzka 1/3
tel. (0-34) 365-58-04
fax (0-34) 361-42-01
Internet: http://www.av.fr.pl
e-mail: av@fr.pl
komunikator Tlen: avc
komunikator Gadu-Gadu: 1390510

mat. nadesłany ;dps.pl 1.03.2006