oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Oto zawartość kolejnego numeru MEDI:

 • Pomagać niepełnosprawnym - Jedynie osoby pomagające mogą powiedzieć, jak trudno jest często zmotywować osobę niepełnosprawną do czynności lub funkcjonowania, które przychodziły wcześniej bez trudu…
 • Starość pod opieką - W profesjonalnej pomocy skierowanej do seniorów ogromne znaczenie odgrywa rehabilitacja jako działanie zmierzające do stabilizacji i poprawy sytuacji starszego podopiecznego… - więcej…
 • Dieta bogatobiałkowa - Największe zapotrzebowanie na białko występuje bezpośrednio po zabiegach operacyjnych, po przebytym zawale mięśnia sercowego, w chorobach tarczycy, zapaleniu jelita grubego, marskości wątroby, przewlekłym zapaleniu wątroby, zespole nerczycowym, cukrzycy, zespołach złego wchłaniania oraz w stanach ogólnego niedożywienia białkowego…
 • Zapraszam do dyskusji - W Polsce jest bardzo dużo zakładów opieki długoterminowej, które świadczą usługi na poziomie odpowiadającym standardom europejskim, ale przy obecnej polityce wątpię w możliwość ich przetrwania…
 • Starość jako wartość - Wspólnota Kościoła z niepokojem przygląda się i ocenia sposób, w jaki współczesna cywilizacja odnosi się do osób wymagających wzmożonej troski i uwagi, w tym także do ludzi starszych… - więcej…
 • Jak to robią we Wrocławiu - Świadczenia opiekuńcze pielęgnacyjne i lecznicze na rzecz osób przewlekle chorych i seniorów we Wrocławiu realizowane są w ramach kilku sfer, takich jak opieka zdrowotna, pomoc społeczna, organizacje pozarządowe…
 • Była sobie pielucha - Zmiany w konstrukcji pieluch przyniosła Rewolucja Przemysłowa w Europie początku XIX wieku. Można uznać, że pielucha z końca XIX wieku była prekursorem tych współczesnych…
 • Kto będzie objęty opieką długoterminową? - Pacjenci w proponowanym przez NFZ przedziale punktowym wymagają około 300 min. (5 godzin) opieki indywidualnej. NFZ przyjmując tę rygorystyczną granicę 40 punktów tym samym ograniczył dostęp do świadczeń opieki długoterminowej, co najmniej 2/3 osób - usługobiorców spośród wszystkich potrzebujących…
 • Nic o nas bez nas - Innowacyjne modułowe programy kształcenia i pakiety edukacyjne umożliwią istotną modernizację kształcenia zawodowego, ukierunkowaną głównie na potrzeby rynku.
 • Kolędnicy w Tuchowie - Przegląd Kolędniczy Mieszkańców Domów Opieki Społecznej spełnia wiele ważnych zadań. Jest nie tylko szansą na prezentację dorobku artystycznego, ale także doskonałą formą terapii i rehabilitacji oraz okazją do integracji i poznania się…
 • Seni Cup 2007 - Dwudniowe spotkania będą okazją do sprawdzenia swoich możliwości, poznania nowych przyjaciół oraz do integracji z innymi uczestnikami…
 • Karnawałowe szaleństwo w DPS w Nowej Wsi Ełckiej…