oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(aut. mat. nadesłany; dps.pl - dps.pl 17.01.2008)

 

Cóż takiego znajdziemy w kolejnym numerze MEDI? Już na pierwszy rzut oka widzimy nieco zmieniony układ okładki i logo. Zmiana widoczna, choć czy niezbędna i na lepsze - ocenią czytelnicy.

Poza treścią głównego magazynu mamy tu dodatek poświęcony połogowi. Powody takiej tematyki dodatku są nam zupełnie nieznane i przy największej życzliwości ciężko doszukać się logiki w umieszczeniu materiału w "Forum opieki długoterminowej".

To drobna wada, ale reszta już tradycyjnie przydatna i "na temat". Tym razem redakcja skupia się na różnych aspektach opieki nad osobami starszymi. Oto, co zawiera spis treści:

 • Opieka długoterminowa - podsumowanie ostatniej dekady

  Pierwsze placówki pielęgnacyjno - opiekuńcze powstawały w zakładach opieki zdrowotnej na bazie nierentownych oddziałów noworodkowych i położniczo-ginekologicznych. Nie było wówczas standardów opieki, a koszty funkcjonowania tych oddziałów obliczono z bardzo dużym prawdopodobieństwem.

 • Polecamy! Prywatne ubezpieczenia pielęgnacyjne

  Wprowadzenie wyodrębnionego publicznego systemu zabezpieczenia opieki długoterminowej (czy zabezpieczenia pielęgnacyjnego) z pewnością będzie stanowiło bodziec do poszukiwania nowych rozwiązań, w tym rozwiązań o charakterze ubezpieczeniowym w zabezpieczeniu rodzinnych gospodarstw domowych... przeczytaj...

 • Wyzwania i możliwości postępowania terapeutycznego

  Wszystkie cechy zespołu wątłości powodują, że osoby u których się go stwierdza mają ograniczone możliwości funkcjonalne i stwarzają większe wyzwania dla personelu pracującego z nimi.

 • Seniorzy XXI wieku

  W miarę upływu lat polscy seniorzy coraz częściej zasiadają przed telewizorem - ten sposób spędzania wolnego czasu deklaruje nieco ponad połowa osób w wieku 60-64 lata i blisko 70% seniorów w wieku 75-80 lat. Starsi seniorzy częściej słuchają również radia.
  Ponad potowa polskich seniorów uważa, że wszystko, co najlepsze w życiu, mają już za sobą i nic dobrego w przyszłości ich już nie czeka. Jednocześnie blisko połowa przyznaje, że ma jeszcze w życiu wiele do zrobienia.

 • Partnerstwo w aktywizacji seniorów

  Na aktywną, konstruktywnie przeżywaną starość trzeba pracować dużo wcześniej. Należy nabywać i pielęgnować zamiłowania, trzeba mieć hobby, zainteresowania wymagające podejmowania wysiłku, trzeba wytworzyć nawyki aktywnego spędzania wolnego czasu. Kształt starości formuje się w przebiegu całego życia. Zainteresowanie sprawami innych, aktywność sportowa, turystyka, rekreacja, życie kulturalne: takie postawy nie rodzą się automatycznie po przejściu na emeryturę, lecz znacznie wcześniej.

 • Łączy nas sympatia, potrzeba aktywności i przełamywania stereotypów

  W ciągu ostatnich trzech lat potroiliśmy liczbę członków Toruńskiego Uniwersytetu. Jak to się stało? Decyduje o tym szeroka oferta. Słuchacze mogą korzystać nie tylko z otwartych wykładów czy ciekawej sekcji dyskusyjnej, lecz jako członkowie Uniwersytetu mają na przykład tańsze bilety na koncerty. Współpracujemy ze Studium Języków Obcych Uniwersytetu oraz Akademią Nauki, dzięki czemu nasi słuchacze mogą uczyć się języków.

 • Dysleksja - diagnoza i terapia
 • Badania nad częstotliwością występowania dysleksji wskazują, że jest ona diagnozowana u ok. 10-15% populacji.
 • Pielęgniarstwo geriatryczne w placówkach opieki długoterminowej
 • Instruktor kinezygerontoprofilaktyki: nowy zawód na rynku pracy
 • Polecamy! Komunikacja z pacjentem - przeczytaj...