oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(mat. nadesłany; dps.pl 16.04.2008)

Format: A4

Liczba stron: 16-20

Prenumerata kwartalna - 76.00 zł Prenumerata roczna - 273.60 zł

"Dotacje finansowe dla pomocy społecznej" to fachowy serwis, z którego dowiedzą się Państwo jak uzyskać bezzwrotne dofinansowanie na działalność związaną z pomocą społeczną. Co miesiąc dostarczymy Państwu informacji na temat tego jak, gdzie i kiedy ubiegać się o pomoc finansową!

AKTUALNOŚCI I PRAWO:

 • najnowsze informacje o dostępnych środkach finansowych dla pomocy społecznej;
 • monitorowanie na bieżąco programowych aktów prawnych - analiza zmian proceduralnych;
 • informacje o aktach prawnych wdrażanych na poziomie regionalnym (województw), np. uchwały sejmików wojewódzkich, zarządów województw itp.;
 • terminy naborów wniosków na działania dotyczące pomocy społecznej w poszczególnych województwach;
 • przegląd Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) i programów rządowych oraz ich priorytetów pod kątem pomocy społecznej;
 • inne aktualne informacje związane z dotacjami dla pomocy społecznej.

PRAKTYKA:

 • wskazówki, jak przygotować projekt socjalny, aby uzyskał dofinansowanie;
 • praktyczne zasady wypełniania wniosków;
 • informacje dotyczące wyboru odpowiedniego działania dla konkretnej inwestycji;
 • informacje o uprawnionych projektodawcach, rodzajach wspieranych projektów oraz instytucjach, z którymi należy się kontaktować;
 • analizę wytycznych dotyczących, np. kwalifikowalności wydatków, wymogów promocyjnych i informacyjnych projektu;
 • przykłady dobrej praktyki – projektów realizowanych, które uzyskały dofinansowanie;
 • praktyczną pomoc w przygotowywaniu projektu, wdrażaniu, monitorowaniu, jego ewaluacji.

Ponadto zawsze mają Państwo możliwość zadania pytań naszym ekspertom, odpowiedzi zamieścimy w dziale PYTANIA I ODPOWIEDZI na łamach kolejnego numeru serwisu i na życzenie wyślemy je do Państwa e-mailem lub faksem.

Korzyści z serwisu:

 • niezawodne źródło informacji dające szansę na uzyskanie dodatkowych dotacji finansowych na m.in.:
  • na wsparcie osób o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na otwartym rynku pracy,
  • na promocję aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka,
  • na integrację i reintegrację zawodową kobiet,
  • na rozwój zasobów ludzkich poprzez m.in. promowanie wykształcenia i szkoleń
  • na projekty mające na celu integrację środowisk zagrożonych patologią oraz zapobieganie przestępczości nieletnich,
  • na integrację dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi,
  • na finansowanie opłat stałych związanych z bieżącą działalnością placówek,
  • na inicjatywy lokalne w zakresie zatrudnienia i rozwoju oraz wsparcie struktur świadczących usługi lokalne w tworzeniu miejsc pracy,
  • na inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia i w infrastrukturę społeczną,
  • na projekty w zakresie edukacji;
 • informacje o nowych konkursach! Nie muszą już Państwo tracić czasu na ich wyszukiwanie! My zrobimy to za Państwa;
 • zawsze aktualne terminy nadsyłania projektów oraz informacje o zmianach regulaminów;
 • fachową pomoc przy aplikacji, przygotowywaniu, wdrażaniu i monitorowaniu projektów;
 • praktyczne wskazówki, które ułatwią pracę nad projektem oraz pozwolą uniknąć błędów formalnych przy jego przygotowywaniu;
 • indywidualne porady ekspertów.

Nasi Autorzy to wyłącznie praktycy, osoby z sukcesem prowadzące projekty europejskie dla pomocy społecznej.

Miesięcznik podzielony jest na działy tematyczne:

 • Aktualności - bieżące zmiany przepisów prawnych, ciekawe wydarzenia w sferze pomocy społecznej, ważne terminy
 • Prawo – komentarze do aktów prawnych
 • Praktyka – wskazówki, wytyczne, przykłady dobrych praktyk
 • Pytania i odpowiedzi – odpowiedzi ekspertów na pytania nadesłane przez czytelników