oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(aut. Karolina Olszewska/kap - PAP 30.05.2008; dps.pl 10.06.2008)

 

"Seniorzy" - pismo śląskiego UTW

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku na Uniwersytecie Śląskim (UŚ) ma własne czasopismo. "Seniorzy" ukazują się w jubileuszowym roku 25- lecia istnienia tego UTW. Pismo propaguje ideę aktywnego uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym.

 

Zostało wydane dzięki dofinansowaniu przez Fundację dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, zarządzającą programem finansowanym przez Polsko- Amerykańską Fundację Wolności, w ramach projektu "Słuchacze UTW dla seniorów swojego miasta". 

 

Jak poinformowała rzecznik UŚ, 19 maja w promocji pisma zorganizowanej w Auli im. Kazimierza Lepszego uczestniczyli: prorektor ds. współpracy i promocji prof. Barbara Kożusznik, słuchacze UTW oraz kierownik dr Helena Hrapkiewicz.

 

Witając słuchaczy rektor podkreślała znaczenie pisma w propagowaniu idei aktywnego uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym. Wyraziła nadzieję, że będzie ono wydawane regularnie.

 

Słuchacze wysłuchali wykładu dra Bernarda Grzonki o roli pisma w środowisku lokalnym oraz o możliwości powoływania wydawnictw przez grupy społeczne. Uroczystość uświetniła recytacja wierszy autorstwa słuchaczy UTW oraz wystawa ich prac malarskich.