oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Trzeci numer Medi z 2008 roku nie skupia się na jednym, konkretnym temacie. Zaprezentowane materiały dotyczą różnych dziedzin, co potwierdza umieszczony poniżej spis treści. Ciekawy jest tekst o systemie zabezpieczenia pielęgnacyjnego Japonii, by się z nim zapoznać odsyłamy do papierowej wersji kwartalnika. Blok materiałów wiąże się z problematyką personelu zatrudnionego w placówkach opieki długoterminowej – my też wybraliśmy te właśnie artykuły do prezentacji on-line. Kolejny raz zwracamy wydawcy uwagę na niezbyt dokładną pracę korekty...

Spis treści:

 • Personel fachowo pomagający w domach pomocy społecznej dla seniorów - wersja on-line...
 • Pielęgniarka - Specjalista Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej
 • Opiekun medyczny - zawód pożądany w opiece długoterminowej - wersja on-line...
 • Systemy zabezpieczenia pielęgnacyjnego na świecie – Japonia
 • Czynniki determinujące zapotrzebowanie na instytucjonalne usługi opiekuńcze z pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku - część IV. Czynniki kulturowe
 • Pies w placówce - analiza możliwości
 • Profilaktyka odleżyn - toaleta przeciwodleżynowa
 • Europejskie Centrum Opieki Długoterminowej Szkoła Policealna dla Opiekunów Medycznych w Toruniu
 • Toruńskie Dni Opieki Długoterminowej 2008 – podsumowanie
 • 1 Października - Międzynarodowy Dzień Osób Starszych
 • Wielki Finał Seni Cup - znamy zwycięzców!!!