oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

MEDI – Forum Opieki Długoterminowej nr 3/2010 (wydanie specjalne)

wyd. Stowarzyszenie na Rzecz Opieki Długoterminowej i Pomocy Społecznej "Dom Pod Słońcem"

 

Ten specjalny zeszyt MEDI (56 stron) poświęcony jest w całości tzw. dobrym praktykom, czyli nowoczesnym wzorcowym metodom pracy z podopiecznym w opiece długoterminowej.

Nic dziwnego więc, że trudno wskazać na wyjątkowy tekst i wybrać pojedynczy dla korzystających z dps.pl. Wszystko zatem ciekawe, wartościowe, godne przeczytania. Proponujemy zatem więcej materiałów on-line i zapewniamy, że warto się z nimi zapoznać...

 

SPIS TREŚCI:

 

 • Borneńska Akademia Seniora „BAS" - przykład rozwijania idei integracji międzypokoleniowej w środowisku lokalnym

 • Świat po śpiączce - studium przypadku

 • Postępowanie rehabilitacyjne z pacjentem w stanie wegetatywnym w ZN ZOZ Caritas A.W.

 • Terapia jako system wsparcia osób w podeszłym wieku - innowacyjne metody terapeutyczne na przykładzie Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu - przeczytaj on-line

 • Uczenie się bez końca

 • Zastosowanie muzykoterapii u pacjentów apalicznych w ZN ZOZ Caritas A.W.

 • Współpraca pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych i opieki długoterminowej z placówkami stacjonarnymi dla przewlekle chorych - przeczytaj on-line

 • Treningi usamodzielniania jako metoda aktywizowania społecznego i zawodowego osób z niepełnosprawnością intelektualną na przykładzie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Szczecinku - przeczytaj on-line

 • Rozwiązania organizacyjne oraz programy terapeutyczne i metody aktywizacji w domu pomocy społecznej „Ostoja" - przeczytaj on-line

 • Program terapeutyczny w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Gorzowie Wielkopolskim

 • Czy człowiek starszy może się jeszcze rozwijać? Jak wspomagać rozwój seniorów?

 • Dobre praktyki w placówkach opieki długoterminowej i pomocy społecznej na przykładzie SPZZOZ „Sanatorium"

 • Pomaganie sobie nawzajem i tutoring rówieśniczy jako metody aktywizacji osób w okresie późnej dorosłości przebywających w domach pomocy społecznej - przeczytaj on-line

 • Domy Pomocy Społecznej promujące zdrowie - przeczytaj on-line