oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

 

wyd. Stowarzyszenie na Rzecz Opieki Długoterminowej i Pomocy Społecznej "Dom Pod Słońcem"(aut. dps.pl 19.01.2011)

Ten numer to właściwie kontynuacja tematyki z numeru poprzedniego (tutaj… ). I chyba może to być zaletą. Tematyka wolontariatu, choć głośna medialnie, nie jest do dziś dobrze rozpoznana przez personel pracujący w DPS. Ma on obawy, że wolontariusz przyniesie więcej kłopotów niż pożytku. Okazuje się, że czasami życie stawia placówkę pod murem i wolontariusze okazują się wręcz niezbędni.

Formy wolontariatu mogą być różne – przykładem DPS na Litwie, gdzie pracują wolontariuszki z innych krajów (kilka polskich placówek też korzystało z zagranicznego personelu).

Wolontariat może też być bardzo szczegółowo "wmontowany" w projekt realizowany przez ośrodek opiekuńczy. Tak robi się – z dobrym skutkiem – w Czechowicach Dziedzicach.

Ciekawy temat podejmowany w tym numerze MEDI to "ubezwłasnowolnienie". Autorka omawia tu wszystko od A do Z, a wiemy, że zainteresowanych tematem nie brakuje…

Spis treści:

  • Wolontariat jako wsparcie opieki długoterminowej Program „Babcia - wnuczka, dziadek - wnuczek" – czytaj całość…
  • Dobre praktyki w domu opieki na Litwie - czytaj całość…
  • Sprawowanie holistycznej opieki nad przewlekle chorym
  • Aktywizacja chorego z zespołem otępiennym w warunkach domowych
  • Dobre praktyki w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant" - czytaj całość…
  • Postępowanie pielęgnacyjne w chorobie Parkinsona
  • Ubezwłasnowolnienie. Problemy podejmowania decyzji przez osobę nieświadomą. Czy wyznaczenie przez sąd prawnego opiekuna może być rozwiązaniem? - czytaj całość…
  • Spotkanie Profesjonalistów w Toruniu