oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz


(aut. dps.pl 10.01.2013)


Tak naprawdę do czytania w całości nie wybraliśmy dziś tekstów, które stanowią temat przewodni kwartalnika. MEDI skupia się na systemie InterRAI, integrującym zbieranie informacji o pacjencie. Jest stosowany w wielu krajach świata w placówkach opieki długoterminowej – jego powszechne wprowadzenie w Polsce jest zapewne kwestią czasu. Warto przeczytać na temat InterRAI w papierowym MEDI, bo pewne informacje mogą nam się przydać już dziś.


Nie wybraliśmy do czytania on-line również tekstu na temat podziału pacjentów ze względu na poziom samodzielności. Dokładnie przedstawiono tu metodę kategoryzowania (np. czas wykonywania poszczególnych czynności) i implikacje wpływające na późniejszą pracę z pacjentem. Interesujący tekst, ale do znalezienia samodzielnie.


Mamy za to nadzieję, że zainteresują Was dwa artykuły publikowane na dps.pl bez większych ograniczeń. Wybór padł na tematy, o których często piszecie na forum dyskusyjnym. Ich lektura na pewno okaże się warta poświęconego czasu…


Spis treści:

  • Geneza systemu InterRAI w trosce o poprawę jakości opieki nad osobami starszymi
  • Narzędzia InterRAI w Belgii
  • Potencjalne korzyści i bariery stosowania systemu InterRAI w świetle polskich doświadczeń
  • I Kategoryzacja pacjentów ze względu na poziom samodzielności
  • Opiekun medyczny jako zawód zaufania publicznego – czytaj całość…
  • Profesjonalna i skuteczna komunikacja z podopiecznym/pacjentem - – czytaj całość…
  • DAMY RADĘ z Fundacją Razem Zmieniamy Świat XV Toruńskie Dni Opieki Długoterminowej