oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

Praktyczny poradnik dla pielęgniarek
Fachowe informacje i wskazówki z zakresu praktyki pielęgniarskiej w formie kompendium. Dwie wersje do wyboru: papierowa i na CD
czytaj dalej
Bydgoski kalendarz seniora
Bydgoski Urząd Miasta wydał w nakładzie 25 tysięcy egzemplarzy kalendarz - informator, który nieodpłatnie trafi do tamtejszych seniorów…
czytaj dalej
Integracja społeczna w praktyce
Fachowy i praktyczny poradnik dla pracowników pomocy społecznej i organizacji pozarządowych stanowiący kompendium wiedzy z zakresu integracji społecznej oraz zawierający gotowe i sprawdzone w praktyce przykłady projektów socjalnych skierowane do grup wykluczonych społecznie.
czytaj dalej
Jak skutecznie napisać projekt socjalny? Nowa edycja środków z EFS na lata 2007-2013
Poradnik w sposób jasny i rzeczowy przedstawi Państwu wszystkie mechanizmy finansowania ze środków unijnych projektów z zakresu pomocy społecznej oraz aktywizacji i reintegracji osób wykluczonych i marginalizowanych.
czytaj dalej
Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
Książka dostarcza niezbędnych informacji na temat przesłanek, zakazów i limitów pracy w nadgodzinach, ustalania i rozliczania wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oraz ewidencjowania pracy w nadgodzinach…
czytaj dalej
Dziecko w systemie pomocy społecznej
Poradnik dla pracowników socjalnych, wychowawców i innych osób zajmujących się prawami i wychowaniem dzieci i młodzieży.Zespół autorów pod redakcją Anny Dunajskiej i Adama Lisowskiego
czytaj dalej
Opiekun osoby niepełnosprawnej
Nowy poradnik dla opiekunów osób niepełnosprawnych - Łódź 2006
czytaj dalej
Praca socjalna w środowisku lokalnym
Praca socjalna w środowisku lokalnym - Praktyczne informacje na temat edukowania i aktywizowania społeczności lokalnej (Verlag Dashofer)
czytaj dalej
Domy Pomocy Społecznej w Polsce 2005
Dzień dobry, kłania się Państwu Bogdan Knapik z Centrum AV. Jak z pewnością Państwu wiadomo, jesteśmy wydawcą dwumiesięcznika "Problemy Społeczne"...
czytaj dalej
Domy Opieki i Sanatoria - informator ogólnopolski
Rocznik ogólnopolskiego informatora "Domy Opieki i Sanatoria" kosztuje 20 złotych. To dużo i mało. Jednak dla kogoś, kto poszukuje danych adresowych placówek..
czytaj dalej
Jeż - poradnik dla rodziców dzieci niepełnosprawnych
Poradnik dla rodziców dzieci niepełnosprawnych został opracowany z inicjatywy minister Joanny Staręgi-Piasek, Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych...
czytaj dalej
Informator dla osób niepelnosprawnych - Powiat Zgierski
Takiego informatora inne powiaty powinny Zgierzowi zazdrościć. Jest w nim większość informacji i adresów, których może potrzebować zgierski niepełnosprawny lub zainteresowany tą problematyką...
czytaj dalej