oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

okładkaPraca socjalna w środowisku lokalnym - Praktyczne informacje na temat edukowania i aktywizowania społeczności lokalnej (Verlag Dashofer)

Tematyka:

 • Praca socjalna � cele i zadania nowoczesnej pracy socjalnej
 • Metody pracy socjalnej w środowisku lokalnym
 • Diagnozowanie środowiska
 • Organizowanie społeczności lokalnej
 • Komunikacja społeczna
 • Planowanie działań
 • Formy i techniki pracy ze społecznością lokalną
 • Aktywizacja i edukowanie społeczności lokalnej bezrobotnych, ludzi starszych, niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży
 • Integracja osób wykluczonych społecznie
 • Działalność informacyjna i poradnictwo
 • Pomoc i samopomoc
 • Praca metodą projektów socjalnych
 • Organizowanie grup samopomocy
 • Tworzenie klubów i świetlic środowiskowych
 • Organizowanie czasu wolnego
 • Wolontariat
 • Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych
 • Profilaktyka w społeczności lokalnej

Korzyści z publikacji:

Dzięki naszej publikacji

 • poznasz metody aktywizacji społeczności lokalnych
 • otrzymasz informacje na temat modeli pracy socjalnej w środowisku lokalnym
 • otrzymasz przykładowe projekty edukacyjne i aktywizacji poszczególnych grup lokalnych
 • możesz skorzystać z licznych przykładów projektów

Zespół autorów:

Publikacja przygotowana przez praktyków i ekspertów z zakresu pomocy społecznej, wśród nich między innymi: Aleksandra Kowalska - Dyrektor Centrum Innowacji Społecznej SIC!, Paweł Jordan z Fundacji BORIS, Anna Dunajska z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku, Tomasz Schimanek, Andrzej Stawicki - Organizator Społeczności Lokalnej Filii III, Beata Romaszkiewicz - Koordynator CAL w Gdańsk.

Format: A5
Liczba stron: 120
ISBN: 83-88285-88-2
Cena: 69 zł


Szanowni Państwo!

Aktywizowanie społeczności nie jest takie proste. Wymaga wiedzy i umiejętności pedagoga, psychologa i twórcy. Przydatne w pracy są też przykłady już zrealizowanych z sukcesem projektów wraz z niezbędnymi narzędziami. Aby ułatwić Państwa pracę, przygotowaliśmy publikację: "Praca socjalna w środowisku lokalnym".

Znajdą w niej Państwo fachowe informacje, m.in. jakimi metodami można aktywizować społeczność lokalną, jak przeprowadzić diagnozę środowiska lokalnego, jak krok po kroku planować i realizować poszczególne etapy pracy.

Praktyczne wskazówki pomogą lepiej zaplanować pracę, a narzędzia, m.in. ankieta do diagnozowania potrzeb środowiska ułatwi realizację projektu.

Zamówienie można złożyć:

 • drogą elektroniczną wypełniając formularz zamówienia,(zamów...)
 • faksem: (022) 829 27 00 lub 829 27 27,
 • pocztą na adres: Wydawnictwo Verlag Dashofer, ul. Senatorska 12, 00-082 Warszawa

Mam nadzieję, że skorzystają Państwo z naszej oferty i dołączą do grona zadowolonych Czytelników.

Z poważaniem
Izabela Weber-Rogowska
Redaktor odpowiedzialny
weber@dashofer.pl