oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Dzień dobry, kłania się Państwu Bogdan Knapik z Centrum AV. Jak z pewnością Państwu wiadomo, jesteśmy wydawcą dwumiesięcznika "Problemy Społeczne". Pismo w bieżącym roku przeszło poważne przeobrażenia, czemu dziwić się trudno, gdyż obchodzimy skromny jubileusz 5-lecia obecności na rynku wydawniczym. Właśnie dobiega końca druk czwartego numeru PS, z którym to wydaniem nasi prenumeratorzy otrzymają specjalny dodatek Domy Pomocy Społecznej w Polsce 2005.

 

 

 

W tej monograficznej publikacji poświęconej placówkom opieki całodobowej znajdziemy m.in.:

 • statystykę placówek,
 • bazę adresową domów pomocy społecznej,
 • prezentacje wybranych jednostek,
 • artykuły problemowe,
 • regulacje prawne odnoszące się do funkcjonowania dps.

Publikacja w swoim charakterze nawiązuje do Katalogu Domów Pomocy Społecznej wydanego przez Centrum AV przed dwoma laty i zawiera wszelkie aktualizacje, jakie udało się w tym czasie pozyskać.

Publikacja jest także dostępna w naszej ofercie wydawniczej dla klientów spoza grona prenumeratorów PS.

Dodam, iż w wydaniu DPS w Polsce 2005 publikujemy wyniki sondy na temat potrzeby posiadania strony internetowej, która jest obecna na www.dps.pl (w załączniku pdf).

Rzecz wydana została w formacie A-4 w objetości 68 stron, na ładnym kredowym papierze. Artykuły problemowe, o których wcześniej piszę, to m.in. referaty uczestników V Ogólnopolskiej Konferencji Pracowników Socjalnych, która odbywała sie w Częstochowie od 6 do 8 czerwca br., wygłoszone podczas sesji na temat: "Budowa pozytywnego wizerunku domu pomocy społecznej", jak również artykuł pomieszczony w naszej świeżo wydanej książce "Rodzina w lokalnym systemie pomocy społecznej", tematycznie związany z treściami publikacji.

O ile mielibyście Państwo jakieś pytania lub chcieli uzyskać dodatkowe informacje, prosimy o kontakt: biuro@dor.com.pl.

Łączę pozdrowienia, Bogdan Knapik


Artykuł wstępny z informatora
"Domy Pomocy społecznej w Polsce � 2005"

Szanowni Czytelnicy

Z myślą o codziennej pracy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przygotowaliśmy katalog Domy Pomocy społecznej w Polsce � 2005, nawiązujący do publikacji poświęconej jednostkom całodobowej pomocy społecznej w naszym kraju wydanej przez nas w 2003 roku.

Zgromadzony w wydawnictwie materiał zawiera zaktualizowaną bazę teleadresową, a nadto poszerzone prezentacje jednostek, które nawiązały z nami współpracę. Są tu także artykuły problemowe odnoszące się do aspektów funkcjonowania domów pomocy społecznej oraz ich pensjorariuszy, a także ciekawostki tematycznie związane z przedmiotem publikacji.

Na końcowych stronach znajdziecie Państwo obowiązujące aktualnie akty prawne, regulujące kwestie działalności jednostek całodobowej opieki. Powstrzymaliśmy się od druku projektów aktów prawnych z tego obszaru pomocy społecznej, wychodząc z założenia, że ich ostateczna wersja może odbiegać od postulowanych rozwiązań.

Godzi się dodać, że w publikacji prezentujemy placówki publiczne, powstałe i funkcjonujące na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

Układając materiał, kierowaliśmy się względami przydatności takiego opracowania w praktyce. Liczymy, że takie odczucie będzie towarzyszyło również odbiorcom tego wydawnictwa.

Ryszard Majer


Wydawca:

Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych Centrum AV
ul. Grunwaldzka 1/3
42-200 Częstochowa
tel. (0-34) 365-58-04
fax (0-34) 361-42-01
Internet: www.av.fr.pl
e-mail: av@fr.pl
komunikator Tlen: avc
komunikator Gadu-Gadu: 1390510


Prezentujemy czwarty numer Problemów Społecznych '2005

W czwartym tegorocznym wydaniu Problemów Społecznych" w poszczególnych działach znajdziecie Państwo m.in.:

 • zbliżenia:

Droga do wyjścia � rozmowa z Elżbietą Bronakowską, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie; Centrum dla wykluczonych � skierowane do mieszkańców Olsztyna działania Centrum Integracji Społecznej

 • raport:

Zawód � pracownik socjalny; Zmiany w kształceniu kadr pomocy społecznej; O projekcie ustawy o zawodzie pracownika socjalnego; Specjalizacje zawodowe

 • z kraju:

Informacje ogólnopolskie i lokalne, w tym m.in.: Nowe władze Polskiego Towarzystwa Pracowników Socjalnych, Konkurs Pracownik Socjalny Roku 2005, Dotacje dla KIS-ów, Podsumowanie działalności MPS za miniony rok, Apteki komunalne w Łodzi, Obchody Dnia Rodziny na krakowskim Rynku oraz stała rubryka: forum dyskusyjne www.ops.pl

 • punkt widzenia:

Jak wolontariusza � człowieka w obliczu godności � widzi Teresa Klinowska, nauczyciel dyplomowany w Zespole Szkół Medycznych i Policealnej Szkole Służb Społecznych w Szczecinie

 • rynek pracy:

Wygrali staż � 200 płatnych praktyk dla laureatów konkursu Grasz o staż; Zbyt wysokie mniemanie � o absolwentach wchodzących na rynek pracy oraz Jak bezpiecznie wyjechać do pracy za granicę

 • bez barier:

VI Spartakiada Osób Niepełnosprawnych Gostyń 2005; Ogólnopolski plebiscyt o honorowy tytuł Człowieka Bez Barier

 • konferencja pracowników socjalnych:

Blisko rodziny i problemów lokalnych społeczności; Co myślą o konferencji jej uczestnicy?

 • praca socjalna:

Zdrowa rodzina jako wyzwanie dla pracowników socjalnych; System wsparcia dla rodzin niewydolnych wychowawczo na przykładzie działalności Stowarzyszenia Jesteśmy Razem w Ropczycach; Współpraca administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej w Legnicy

 • razem można więcej:

Marzenia się spełniają � Fundacja Mam Marzenie

 • prawo i zarządzanie:

Właściwość samorządowych kolegiów odwoławczych i sądów administracyjnych w sprawach zasiłków rodzinnych

 • opracowania i materiały:

Świetlica, praca i staż � socjoterapia w środowisku wiejskim � pilotaż programu; Diagnoza rodząca sugestie w kontekście perspektywy klubów integracji społecznej w gminach

na okładce:
Na pogorzelisku � minireportaż z kujawsko-pomorskiego