oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Poradnik dla rodziców dzieci niepełnosprawnych został opracowany z inicjatywy minister Joanny Staręgi-Piasek, Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Poradnik zawiera wiele informacji potrzebnych rodzicom dzieci dotkniętych niepełnosprawnością, a także organizacjom udzielającym im wsparcia.

Chętni będą mogli otrzymać go bezpłatnie m.in. w powiatowych centrach pomocy rodzinie, organizacjach pozarządowych i kuratoriach oświaty.

Możliwości rehabilitacji dzieci są bardzo duże i mogą sprawić, że dziecko, mimo swej niepełnosprawności, prowadzić będzie normalne życie - będzie się bawić, uczyć się a w przyszłości pracować i żyć szczęśliwie w społeczeństwie. Wczesne stwierdzenie niepełnosprawności i szybkie podjęcie rehabilitacji zwiększa szanse dzieci na samodzielne życie w przyszłości. Dla rozwoju, a zwłaszcza dla prawidłowego przebiegu rehabilitacji niezmiernie ważna jest postawa rodziców i wiedza o możliwych działaniach rehabilitacyjnych oraz możliwości edukacji dziecka niepełnosprawnego.

Poradnik ma pomóc rodzicom w zdobyciu tej wiedzy.

W poradniku zawarte są szczegółowe wskazówki i informacje dotyczące:

  • wczesnego rozpoznawania niepełnosprawności u dzieci,
  • możliwości leczenia i rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych,
  • podstawowych uprawnień i świadczeń na rzecz dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin,
  • możliwości edukacji dzieci niepełnosprawnych,
  • podstawowych informacji dotyczących wychowania dzieci niepełnosprawnych.

Poradnik zawiera m.in. pierwszy, usystematyzowany wykaz edukacyjnych placówek integracyjnych z terenu całej Polski, z informacją o ich przystosowaniu architektonicznym do potrzeb dzieci niepełnosprawnych.

W poradniku znajdują się, także:

  • wykaz wybranych organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin wraz z kołami i oddziałami terenowymi,
  • wykaz wybranych instytucji działających na rzecz dzieci niepełnosprawnych,
  • wykaz kuratoriów oświaty i wizytatorów odpowiedzialnych za kształcenie integracyjne.

Poradnik dostępny będzie m.in. w powiatowych centrach pomocy rodzinie, organizacjach pozarządowych, kuratoriach oświaty. Wstępny nakład poradnika wynosi 1000 egzemplarzy, przewidziany jest (płatny) dodruk.

Zamówienia na płatną wersję poradnika przyjmuje:

Gospodarstwo Pomocnicze Zakładu Poligraficzno-Wydawniczego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
ul. Bracka 4,
00-502 Warszawa

Tel. (22) 621 64 81 w.307 lub (22) 629 27 01
Fax. (22) 622-48-18 lub (22) 629-61-67,
E-mail: technologia@zwp.mpips.formus.pl

W zamówieniu należy podać dokładny adres i numer NIP w celu wystawienia faktury VAT. Dodatkowe informacje w sprawie zamówień można uzyskać pod tel. (022) 621-64-81 wew. 307, 629-27-01