oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Dzięki pomocy Pana Wiceprezydenta Miasta Łodzi - Karola Chądzyńskiego i Pani Rzecznik Osób Niepełnosprawnych - Ewy Ściborskiej ujrzał światło dzienne poradnik pt."Opiekun osoby niepełnosprawnej" przygotowany społecznie przez grupę pracowników i wolontariuszy skupionych wokół DPS Podgórna w Łodzi.

O potrzebie tworzenia tej publikacji pisze redaktor wydania Stanisław Andrzej Średziński :

"Namawiając moich przyjaciół i współpracowników do wspólnego napisania książeczki "Opiekun w domu pomocy społecznej"(Łódź 2003) nie spodziewałem się tak znacznego nią zainteresowania i to nie tylko ze strony pracowników domów, ale ze strony uczniów i studentów przyszłych opiekunów osób niepełnosprawnych, a także ze strony wolontariuszy i rodziców czy innych krewnych osób pozostających w tych domach.

Jak mi mówiono, główną zaletą tej pozycji jest prosta, dostępna dla każdego informacja o istocie prezentowanych chorób, która pozbawia opiekuna lęku przed osobami niepełnosprawnymi i pozwala na pozbycie się obaw przed podejmowaniem czynności opiekuńczych. Zachęceni tym powodzeniem postanowiliśmy, już w poszerzonym składzie, przygotować kolejną pozycję, opartą nieco o poprzednią, ale kierowaną do... wszystkich. Doszliśmy bowiem do przekonania, że tak jak: "wszystkie dzieci są nasze", tak: "każdy winien być opiekunem osoby niepełnosprawnej". Jest to po prostu społeczny obowiązek.

Żeby jednak ten obowiązek realizować prawidłowo potrzebna jest, przedstawiona w popularny sposób, zrozumiała dla wszystkich wiedza o obliczu osoby niepełnosprawnej. O ile osoby niepełnosprawne fizycznie a sprawne intelektualnie mogą doskonale wyartykułować swoje potrzeby i egzekwować ich zaspokojenie, o tyle osoby z problemami umysłu i duszy są skazane na naszą cierpliwość i ... znajomość , choćby podstawową, nękających nasze społeczeństwo chorób i zaburzeń. I temu celowi służy ta publikacja. Na jej końcu w "10 przykazaniach opiekuna" napisano: "poczytaj nawet w tramwaju". Zapraszam więc do lektury"

Część tysięcznego nakładu trafiła do łódzkich bibliotek, a część za pośrednictwem przyjaciół z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im . J. Piłsudskiego zasiliła księgozbiór bibliotek powiatowych.

Po zapoznaniu się z tą publikacją kolejni wolontariusze zgłosili gotowość do przygotowania drugiej części poradnika mówiącej o problemach pominiętych dotychczas, jak chociażby o problemach prawnych opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną.