oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

(aut. dashofer.pl/dps.pl 12.02.2008)

 

Praktyczny poradnik dla pracowników pomocy społecznej i organizacji pozarządowych

 • Format: A5
 • Liczba stron: ok. 450
 • ISBN: 978-83-7537-064-5
 • Cena: 299.00 zł
 • Aktualizacja: 0.70 zł/str. A5

 

Tematyka:

Fachowy i praktyczny poradnik dla pracowników pomocy społecznej i organizacji pozarządowych stanowiący kompendium wiedzy z zakresu integracji społecznej oraz zawierający gotowe i sprawdzone w praktyce przykłady projektów socjalnych skierowane do grup wykluczonych społecznie.

Poradnik w formie segregatora wymiennokartkowego omawiający najważniejsze działania podejmowane na rzecz integracji społecznej i źródła ich finansowania:

 • Jak interpretować przepisy prawne i jakie wynikają z nich zadania dla placówek i organizacji działających na rzecz osób wykluczonych społecznie?
 • Jak zaktywizować zawodowo długotrwale bezrobotnych, uzależnionych, byłych więźniów?
 • Jak pomóc osobom niepełnosprawnym na rynku pracy?
 • Jak skutecznie dotrzeć do klientów z grup wykluczonych społecznie?
 • Jak zachęcić do podjęcia rehabilitacji społecznej osoby wykluczone społecznie?
 • Jak zmobilizować społeczność lokalną do działań na rzecz osób wykluczonych społecznie?
 • Jak przygotować projekt, wypełnić wniosek i rozliczyć dotację z funduszy unijnych?
 • Jak uniknąć problemów przy realizacji projektów współfinansowanych z UE?
 • Jak nawiązać współpracę w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego?

Korzyści z publikacji:

 • bieżący dostęp do zmian w przepisach prawnych!
 • pomoc w ubieganiu się o fundusze unijne!
 • gotowe pomysły do realizacji w Twoim środowisku!
 • przykładowe projekty aktywizacji społecznej i zawodowej grup wykluczonych społecznie!
 • praktyczne wskazówki i gotowe recepty praktyków!

Serwis aktualizacyjny:

Publikacja aktualizowana jest 3 razy w roku, każda aktualizacja liczy ok. 220 stron

Autorzy:

Publikacja została opracowana przez zespół autorów pod redakcją Zuzanny Grabusińskiej z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w którego skład wchodzą eksperci z Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej, Departamentu Pożytku Publicznego oraz Wydziału Opieki nad Dzieckiem i Rodziną MPiPS

Spis treści:

 1. Przewodnik
 2. Aktualności
 3. Zagadnienia prawne
  1. Prawo polskie
  2. Prawo europejskie
 4. Integracja społeczna
  1. Programy i strategie krajowe
  2. Programy i strategie europejskie
 5. Opieka nad dzieckiem i rodziną
 6. Długotrwale bezrobotni
 7. Osoby niepełnosprawne
 8. Byli więźniowie
 9. Uzależnieni
 10. Przykłady Dobrych Praktyk

Na tej stronie jest możliwość dokładniejszego zapoznania się z publikacją i jej bezpośredniego zamówienia