oprogramowanie komputerowe arisco reklama: PRODUCENT OBUWIA PROFILAKTYCZNEGO WAŁĘSA & PALUCH s.c.

Domy Prawo O DPS, Kontakt

wstecz

Rodzaj wydawnictwa : CD-ROM
Cena : ok. 55 złotych (z VAT)
Wydawca: Stowarzyszenie Wspierania Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych, ul. Partyzantów 19/6, 75-411 Koszalin, Wydawnictwo Milenium; tel./fax (94) 346 69 10.
W internecie : http://www.swron.internet.pl
e-mail : milenium@pro.onet.pl
Rok wydania : 2002

Zawartość:

 • wykaz instytucji i organizacji świadczących pomoc na rzecz środowisk osób niepełnosprawnych - adresy, kompetencje
 • prawo a niepełnosprawność - wyciągi z ustaw, ulgi, przywileje, uprawnienia, zwolnienia, refundacje
 • tworzenie organizacji pozarządowych - procedury, zasady tworzenia i funkcjonowania
 • pomoc finansowa dla niepełnosprawnych i ich rodzin
 • programy pomocowe dla organizacji pozarządowych z funduszy celowych krajowych i zagranicznych - z wzorami wniosków
 • edukacja a niepełnosprawność - rozwiązania prawne, dydaktyczne, wykaz placówek
 • charakterystyka wolontariatu - wykaz klubów i organizacji, zasady korzystania z pomocy
 • budownictwo - bariery architektoniczne, przepisy prawne, literatura, wykaz firm likwidujących bariery
 • turystyka i rehabilitacja dla osób niepełnosprawnych
 • koła zainteresowań
 • media a niepełnosprawność
 • usługi medyczne
 • transport
 • zatrudnianie osób niepełnosprawnych - zasady i formy tworzenia miejsc pracy
 • sprzęt rehabilitacyjny - zasady refundacji, instytucje, producenci, opis urządzeń
 • żywienie osób niepełnosprawnych
 • słownik terminów
 • metody rehabilitacyjne - wybór
 • wzory pism, umów - darowizna, sponsoring, umowy o pracę
 • internet a niepełnosprawność
 • charakterystyka schorzeń - metody leczenia, etiologia
 • targi rehabilitacyjne - krajowe i zagraniczne
 • instytucje i organizacje zagraniczne zajmujące się tematyką rehabilitacyjną
 • szkolenia dla terapeutów
 • szkolenia dla osób niepełnosprawnych
 • oferta produktów i usług dla niepełnosprawnych