INNE

 Zalecenia krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych z dnia 10.04.2020 dla DPS-ów i jednostek opiekuńczo leczniczych

Zalecenia krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych z dnia 10.04.2020
W związku ze zmianą sytuacji epidemicznej zaleca się w DPS-ach i podobnych placówkach opiekuńczo- leczniczych:
1.wprowadzenie dla personelu zakazu zatrudnienia w innych zakładach pracy, zwłaszcza w zakładach opieki zdrowotnej
2. w województwach, w których występuje większa liczba zakażeń i transm...
 zobacz więcej