PILNE ! - Są środki na walkę z koronawirusem na Śląsku

Szanowni Państwo
w dobie epidemii Samorząd Województwa Śląskiego wspiera placówki opieki całodobowej: DPS, placówki prywatne, ZOL i ZOP.
W ramach projektu ŚLĄSKIE POMAGA udzielone zostanie wsparcie placówek w zakresie:
- finansowania zatrudnienia nowych pracowników, specjalistów ds. opieki i pielęgnacji podopiecznych,
- finansowania zakupu środków ochrony indywidualnej dla pracowników instytucji całodobowej
- doposażenia placówek w sprzęt niezbędny do walki z COVID- 19.
O środki ubiegać się mogą wszystkie podmioty prowadzące placówki opieki całodobowej tj. samorządy, organizacje pozarządowe, podmioty medyczne oraz przedsiębiorcy prowadzący w tym zakresie działalność gospodarczą.
Nabór wniosków o przystąpienie do projektu prowadzony będzie w dniach 15- 21 kwietnia 2020 r. za pomocą elektronicznego systemu naboru, który dostępny jest na stronie internetowej Lidera projektu tj. Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
Szczegóły dostępne są na stronie internetowej projektu : https://sp.rops-katowice.pl/ oraz pod numerami telefonów: 32/730-68-86, 32/730-68-69, 32/730-68-51.
Zapraszamy do składania wniosków.
ROPS Województwa Śląskiego
w Katowicach