Dom Pomocy Społecznej w Koninie pilnie potrzebuje pomocy w zaopatrzeniu w rękawice ochronne !!!

DPS w Koninie jest placówką opieki całodobowej dla 115 osób starszych, przewlekle somatycznie chorych..
Prosimy o wsparcie rzeczowe lub finansowe. Wpłatę można dokonać na konto: Nr konta: 85 2490 0005 0000 4530 7232 6602
… z dopiskiem COVID19