PROŚBA O POMOC

Jesteśmy Ośrodkiem świadczącym usługi całodobowej opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych, w związku z aktualną sytuacją epidemiczną w kraju oraz zwiększonym zapotrzebowaniem na środki ochrony indywidulanej dla personelu prosimy o wsparcie.

Obecnie zużywamy bardzo duże ilości środków ochrony osobistej. Konieczne są nietypowe, jak dotychczas środki bezpieczeństwa. Już dziś mamy ogromny problem z pozyskaniem rękawic jednorazowych, których koszt w ostatnim czasie wzrósł kilkukrotnie. Wszystko to wymaga ogromnych nakładów finansowych.

PILNIE POTRZEBUJEMY:
rosimy o wsparcie w środki ochrony osobistej, w szczególności potrzebujemy pilnie:
- RĘKAWICE JEDNORAZOWE M!!! / L / XL
- środki do dezynfekcji rąk i powierzchni
- maseczki
- fartuchy ochronne jednorazowe
- przyłbice ochronne
- okulary ochronne


W obecnej sytuacji każde wsparcie płynące z Państwa strony jest dla nas bardzo cenne, za co z głębi serca dziękujemy.


Liczymy na Państwa pomoc.