dps.pl home O serwisie www.dps.pl Prezentacja Domu Pomocy Spolecznej
       
Domy Pomocy Spolecznej prawo organizacje radar mieszkańcy recenzje oferty ¶wiat extra
 


Podyskutuj na ten temat:

 

Rozporz±dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie rodzaju placówek zajmuj±cych się opiek±, rehabilitacj± lub edukacj± osób niepełnosprawnych uprawnionych do uzyskania karty parkingowej oraz trybu jej wydawania tym placówkom

(Dz. U. Nr 66, poz. 617)

(Ľródło: MPS; DPS Forum 5.05.2004)

Materiał do pobrania - format .pdf (128 KB) - pobierz...

 © I-business group 2000
Webmaster