dps.pl home O serwisie www.dps.pl Prezentacja Domu Pomocy Spolecznej
       
Domy Pomocy Spolecznej prawo organizacje radar mieszkańcy recenzje oferty świat extra
 


Podyskutuj na ten temat:

 

Dyskusja nad ustawą o zawodzie pracownika socjalnego

(mat. nadesłany: Andrzej Gocłowski; DPS Forum 18.06.2004)

 

Dnia 16 czerwca br. w OPS Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy odbyło się spotkanie na temat ustawy o profesji pracownika socjalnego. W spotkaniu tym uczestniczyli Pani Elżbieta Wolska - przedstawiciel pracowników socjalnych w Zespole Zadaniowym ds. projektu ustawy o zawodzie pracownika socjalnego oraz trzy jej koleżanki z pracy. Pan Rafał Kowalski z redakcji Portalu Organizacji Pozarządowych ngo.pl oraz Andrzej Gocłowski redakcja witryny ops.pl

W trakcie spotkania, które trwało ponad dwie godziny wymieniliśmy się swoimi uwagami na temat prac nad naszą ustawą. Pani Elżbieta Wolska poinformowała nas, że jako przedstawiciel pracowników socjalnych stara się włączyć do projektu ustawy zapisy dot. uprawnień pracowników socjalnych takich jak: minimalne wynagrodzenie, wcześniejsza emerytura, uznanie wykonywanego przez nas zawodu jako pracy w warunkach trudnych, ochrona prawna dla pracowników socjalnych, uznanie naszej profesji za zawód samodzielny.

Poruszyliśmy też sprawę braku dostępności aktualnych informacji nt. przebiegu prac nad ustawą. Uznaliśmy za stosowne publikowanie ich na bieżąco w Internecie na stronie www.ops.pl oraz www.ngo.pl Choć Pani Elżbieta próbowała nas przekonać o tym, że prace nad ustawą o zawodzie pracownika socjalnego nie są tajne ani też nie mają cechy tajne specjalnego znaczenia, to mnie osobiście jej argumentacja nie przekonała. Nie dowiedziałem się tego czy jest jakaś nowa wersja projektu ustawy niż ta z grudnia`2002. Pani Ela nie potwierdza też informacji o tym, że istniała kolejna wersja projektu ze stycznia`2004 Uzasadnione zdziwienie niektórych z nas wywołało również to, że PTPS jest niezwykle powściągliwe w informowaniu środowiska pracowników socjalnych o pracach nad ustawą np. na swojej stronie internetowej www.ptps.ops.pl Aktualnie jest tam tylko informacja o powołaniu Zespołu Zadaniowego. Zdumiewające jest również to, że dzieje się tak w sytuacji, gdy Prezes PTPS - Pani Barbara Kucharska jest zarazem szefem Zespołu Zadaniowego? Pojawiły się również głosy za tym, aby informacje o pracach nad ustawą były rozsyłane do miejsc gdzie są zatrudnieni pracownicy socjalni np. faxem lub tradycyjną pocztą, gdyż wielu z nas nie ma jeszcze swobodnego dostępu do Internetu lub poczty elektronicznej w swoim miejscu pracy lub we własnym domu. Z tego co pamiętam głosy takie padały już podczas Konferencji Pracowników Socjalnych w maju 2003 roku gdzie po raz pierwszy publicznie prezentowano projekt ustawy o zawodzie pracownika socjalnego. Naszą uwagę zwróciło również niewielkie zainteresowanie pracami nad projektem ustawy mediów takich jak prasa, radio i telewizja. Mnie szczególnie zasmuciła niska frekwencja pracowników socjalnym na tym ważnym dla nas wszystkich spotkaniu. Nadziei dodała natomiast obecność wśród nas przedstawiciela Stowarzyszenia Klon/Jawor - Pana Rafała Kowalskiego oraz jego cenne uwagi wnoszone podczas naszej rozmowy. Pan Rafał w Portalu Organizacji Pozarządowych www.ngo.pl redaguje stronę pt. pomoc społeczna.

Najbliższe spotkanie w związku z tworzonym projektem naszej ustawy ma się odbyć w Ośrodku Nowolipie przy ul. Nowolipie 25b dnia 30 czerwca br. (środa) Rozpocznie się ono o godz. 16.00 Spotkanie to jest otwarte dla wszystkich pracowników socjalnych oraz osób zainteresowanych pracami nad projektem ustawy. Swoją obecność już zapowiedziały: Pani Barbara Kucharska - Koordynator Zespołu Zadaniowego powołanego przez Radę Pomocy Społecznej oraz Pani Elżbieta Wolska - uczestnik tego Zespołu.© I-business group 2000
Webmaster