dps.pl home O serwisie www.dps.pl Prezentacja Domu Pomocy Spolecznej
       
Domy Pomocy Spolecznej prawo organizacje radar mieszkańcy recenzje oferty świat extra
 


Podyskutuj na ten temat:

 

Ustawa o pomocy społecznej

(materiał MGPiPS ; DPS Forum 05.05.2004)

 

Jest już obowiązująca wersja nowej ustawy o pomocy społecznej. Można ją pobrać z naszego serwisu i wykorzystywać, jak każdy inny dokument. Można też zapoznać się z pracami nad projektem ustawy

  • Nowa Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku - tekst opublikowany i obowiązujący - pobierz...(dokument Worda,. zip 89 KB)
  • PROJEKT USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ z 4.08.2003- pobierz... (dokument Worda, .zip 83 KB)
  • projekt ustawy o pomocy społecznej z 2003 roku (aut. MGPiPS)(skompresowany do zip dokument Worda) - pobierz...
  • komentarz do projektu, kładący nacisk na problematykę związaną z domami pomocy społecznej (aut. Bogdan Kuśmierczyk - Stowarzyszenie Cichy Zakątek) (dokument Worda) - pobierz...

 © I-business group 2000
Webmaster