dps.pl home O serwisie www.dps.pl Prezentacja Domu Pomocy Spolecznej
       
Domy Pomocy Spolecznej prawo organizacje radar mieszkańcy recenzje oferty świat extra
 


Podyskutuj na ten temat:

Uwaga! Nowa Ustawa o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku - tekst opublikowany i obowiązujący (do pobrania dokument Worda,. zip 89 KB)


Nowa Ustawa o pomocy społecznej - stan na 4.08.2003

(aut. MGPiPS 4.08.2003; DPS Forum 11.08.2003)

 

Ustawa powinna wejść w życie z dniem 1 stycznia 2004.

Ustawa o pomocy społecznej - tekst przesłany do sejmu 04.08.2003 r.

PROJEKT USTAWY O POMOCY SPOŁECZNEJ z 4.08.2003- pobierz... (dokument Worda, .zip 83 KB)

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o pomocy społecznej.Projekt przewiduje m.in. wprowadzenie jednolitego kryterium dochodowego, które będzie uprawniać do pomocy społecznej tzw. próg interwencji socjalnej. Próg ten będzie jednak mogła podnieść gmina jeśli ma środki by objąć pomocą większą liczbę osób. Próg dochodów dla osób ubiegających się o świadczenia z pomocy społecznej ma wynosić 316 zł na osobę. Dla osób gospodarujących samotnie – 461 zł, zaś dla osób i rodzin utrzymujących się z gospodarstwa rolnego kwotę dochodu z jednego hektara ustalono na 194 zł. Zasiłek stały mogą otrzymać osoby całkowicie niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności i stanowi on uzupełnienie dochodu tych osób do ustawowej kwoty. Zasiłek okresowy będzie zaś skierowany głównie dla osób bezrobotnych i niepełnosprawnych – osób lub rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz poziomie finansowym niewystarczającym na zaspokojenie niezbędnych życiowych potrzeb. Nie zmienią się zasady przyznawania zasiłku celowego (jednorazowego świadczenia na zaspokojenie konkretnej potrzeby życiowej).

źródło: http://www.mpips.gov.pl

 © I-business group 2000
Webmaster