dps.pl home O serwisie www.dps.pl Prezentacja Domu Pomocy Spolecznej
       
Domy Pomocy Spolecznej prawo organizacje radar mieszkańcy recenzje oferty świat extra
 

 

Warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych
                                                                           

Nowelizacja przepisów - omówienie (9.07.2001)

(Materiał z Biuletynu MPiPS nr 69, 30 lipca 2001)

 

Nowe rozporządzenie ministra pracy pozwala na zwiększenie liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej.

Minister pracy i polityki społecznej podpisał 9 lipca 2001 r. nowelizację rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, działania i finansowania warsztatów terapii zajęciowej. Ukaże się ono w Dzienniku Ustaw nr 74 z 20 lipca br. Zmiany umożliwią zwiększenie liczby uczestników w istniejących już warsztatach, ubezpieczenie mienia warsztatu oraz modernizację warsztatu z zaoszczędzonej ogólnej kwoty środków przeznaczonych na działalność warsztatu w danym roku. Warsztaty dofinansowywane są ze środków PFRON.

Możliwość zwiększenia liczby uczestników będą miały warsztaty działające co najmniej przez 2 lata, gdyż mają odpowiednie doświadczenia w prowadzeniu rehabilitacji. Zarząd Funduszu Osób Niepełnosprawnych podejmując decyzję o zwiększeniu liczby uczestników warsztatu w pierwszej kolejności będzie uwzględniał warsztaty małe (o liczbie do 25 osób) oraz warsztaty, które są jedyną tego typu placówką na terenie danego powiatu.

Ze środków PFRON możliwe będzie ubezpieczenie mienia warsztatu na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych (np. kradzieży, zniszczenia wskutek zalania, pożaru), co nie było możliwe dotychczas.

Rozporządzenie przewiduje, że pieniądze zaoszczędzone z ogólnej kwoty przeznaczonej na działalność warsztatu w danym roku będzie można przeznaczyć na wymianę zużytego sprzętu lub zakup dodatkowego. Pozwoli to również na zmianę lub rozszerzenia działalności warsztatu (zmianę profilu lub utworzenie nowej pracowni). Działania te będą możliwe bez angażowania dodatkowych środków PFRON, przez co ich wydatkowanie będzie bardziej racjonalne i efektywne.

Rozporządzenie wchodzi w życie dnia 3 sierpnia 2001 roku.

 © I-business group 2000
Webmaster