dps.pl home O serwisie www.dps.pl Prezentacja Domu Pomocy Spolecznej
       
Domy Pomocy Spolecznej prawo organizacje radar mieszkancy recenzje oferty świat extra
 

wstecz

 

Przesyłanie dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS (internet)

(materiały nadesłane, oprac. DPS Forum 22.07.2001)

czytaj też... (nasz poprzedni materiał na ten temat)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełnić płatnicy składek przekazujący dokumenty ubezpieczeniowe
w formie dokumentu elektronicznego poprzez teletransmisję danych - czytaj...

 

Dokumenty do ZUS przez Internet - materiał zawarty w Biuletynie MPiPS nr 66

Minister pracy i polityki społecznej podpisał 3 lipca br. rozporządzenie określające zasady przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych w formie elektronicznej do ZUS. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych nakazuje taką formę przekazu wszystkim, którzy rozliczają składki za ponad 20 osób. W celu przekazania dokumentów ubezpieczeniowych w formie elektronicznej do ZUS płatnik będzie musiał korzystać z aktualnej wersji programu udostępnianej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz z Internetu przy użyciu komputera zgodnego z wymogami Zakładu. Dokumenty będą szyfrowane i przekazywane poprzez konto poczty elektronicznej utworzone przez ZUS dla każdego płatnika.

Aby przekazać dokumenty każdy płatnik będzie musiał posiadać klucz prywatny i klucz publiczny służące do jego identyfikacji i kodowania dokumentów.

Klucz prywatny to tajny kod, znany tylko płatnikowi, służący do tworzenia podpisu elektronicznego składanego na dokumentach.

Rozporządzenie stanowi, że płatnik odpowiada osobiście za nieprawidłowości w przekazanych dokumentach, które są skutkiem niewłaściwej ochrony klucza.

Klucz publiczny natomiast to kod służący do weryfikacji podpisu elektronicznego nadawcy wiadomości.

W celu odbioru obydwu kluczy płatnik będzie musiał zgłosić się do Punktów Wydawania Certyfikatów działających w terenowych oddziałach ZUS.

Płatnicy zobowiązani są również do uzyskania certyfikatu klucza publicznego w Centrum Certyfikacji. Po jego otrzymaniu muszą zarejestrować ów certyfikat w programie otrzymanym z ZUS-u. Rozporządzenie nie powoduje skutków finansowych dla budżetu państwa. Skutki finansowe związane z wprowadzeniem obowiązku elektronicznego przekazu dokumentów zrodziła nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych z 11 stycznia br., która obowiązek ten ustanowiła. Projekt podlegał konsultacjom z organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi.

Strona Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej


Ankieta© I-business group 2000
Webmaster