DPS_tlo
Masowe zakażenia u sióstr Orionistek w Kole
W związku z potwierdzonymi przypadkami zachorowania na COVID-19 u pracowników i mieszkańców DPS dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek), przy ul. Blizna 55 w Kole, w sobotę odbyło się zwołane przez Starostę Kolskiego posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Pozytywne wyniki potwierdzono u 55 osób, na ogólną liczbę 97 osób.

Źródło: https://www.e-kolo.pl/wiadomosci,16371,posiedzenie-powiatowego-zespolu-zarzadzania-kryzysowego-w-sprawie-dps
Autor: E-kolo.pl

2020-10-19

strzałka do góry