DPS_tlo
Coraz więcej województw zamyka placówki opieki dziennej i wtz
W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w kraju część wojewodów podjęła decyzję o ponownym zawieszeniu działalności placówek terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych i seniorów. Zawieszone zostały zajęcia w warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowych domach samopomocy oraz dziennych domów i klubów seniora.

Źródło: http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/wojewodowie-zawieszaja-dzialalnosc-wtz/
Autor: Michał Plewka - PFRON

2020-10-26

strzałka do góry