DPS_tlo
Unijne pieniądze dla 14 warszawskich DPS
Warszawa otrzymała granty finansowe na kwotę ponad 3,3 mln zł, które są wsparciem dla 14 Domów Pomocy Społecznej. Granty zostały przyznane z funduszy europejskich, w ramach projektu „Wsparcie dla Mazowsza”. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na zakup środków ochrony osobistej, zakup sprzętu i na dopłaty do wynagrodzeń pracowników.

Źródło: http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/14-dps-w-z-unijnym-wsparciem
Autor: Paweł Olek - UM Warszawa

2020-10-29

strzałka do góry