DPS_tlo
Unijne pieniądze dla domów pomocy powiatu zgorzeleckiego
Ponad pół miliona złotych grantu trafi łącznie do wszystkich domów pomocy społecznej zlokalizowanych w powiecie zgorzeleckim. To efekt umowy w ramach projektu pn. „Wsparcie Dolnośląskich DPS“, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wwsparciem zostały objęte: DPS OSTOJA w Zgorzelcu, DPS JĘDREK w Opolnie-Zdroju i DPS JUTRZENKA w Zgorzelcu.

Źródło: https://powiatzgorzelecki.pl/bedzie-wsparcie-dla-domow-pomocy-spolecznej-w-powiecie-zgorzeleckim/
Autor: Powiatzgorzelecki.pl

2020-10-29

strzałka do góry