DPS_tlo
Zmiana dyrektora w DPS w Gorzycach
Zmiana na stanowisku dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Gorzycach. Dotychczasowy szef placówki odchodzi na emeryturę, zaś na jego miejsce została powołana jego zastępczyni - Maria Janeta. Z placówką związana jest zawodowo od początku jej istnienia, czyli od 1994 r. Jest absolwentką Uniwersytetu Śląskiego.

Źródło: https://www.nowiny.pl/172402-zmiana-warty-w-gorzyckim-dps-ie-janeta-zastapi-nawrockiego.html
Autor: juk - Nowiny.pl

2020-11-27

strzałka do góry