DPS_tlo
Nie chciano pochować podopiecznych DPS
W sumie w czterech DPS-ach powiatu jarosławskiego zmarło 12 mieszkańców: 6 w DPS w Sośnicy, 3 w DPS w Jarosławiu oraz 3 w DPS w Moszczanach. Placówki miały trudności z pochowaniem zmarłych, gdyż Zakład Pogrzebowy PGKiM odmawiał usługi, mimo podpisanej całorocznej umowy. Musiało interweniować Starostwo Powiatowe w Jarosławiu i Ekspres Jarosławski.

Źródło: https://ekspresjaroslawski.pl/artykul/pgkim-odmawia-pochowkow/1108040
Autor: Hubert Lewkowicz - Ekspres Jarosławski

2020-11-30

strzałka do góry