DPS_tlo
Mazowsze: 28 dps-ów i 9 domów opieki z ogniskami koronawirusa
Kinga Jura z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego poinformowała, że na dzień 30 listopada zakażenia koronawirusem wśród mieszkańców występują w 28 domach pomocy społecznej na Mazowszu. Ponadto koronawirusa stwierdzono u mieszkańców dziewięciu innych placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

Źródło: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/koronawirus-ogniska-zakazen-28-dps-9-prywatnych-placowkach-opieki
Autor: Rzecznik Praw Obywatelskich

2020-12-03

strzałka do góry