DPS_tlo
Anioł Dobroci dla kieleckiego DPS
Dom Pomocy Społecznej im. Florentyny Malskiej w Kielcach to jeden z dwóch laureatów tegorocznej nagrody „Świętokrzyski Anioł Dobroci”. Statuetki za działalność w obszarze pomocy i integracji społecznej wręczono podczas uroczystości w urzędzie marszałkowskim. DPS w Kielcach "w sposób modelowy realizuje swoje zadania, a także szereg przedsięwzięć, które zgodnie z ideą konkursu wykraczają poza tzw. „ustawowy katalog”- przekonuje wicemarszałek Renata Janik.

Źródło: https://naostro.info/swietokrzyskie-anioly-dobroci-2020-przyznane/
Autor: UMWS - Naostro.info

2020-12-11

strzałka do góry