DPS_tlo
Uchwała w sprawie przyjęcia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19
Rozpoczęcie szczepień planowane jest na I kwartał 2021 r. Pierwsze dawki (tzw. etap 0 szczepień) będą przeznaczone dla osób, które są najbardziej narażone na zakażenie. Są to: pracownicy sektora ochrony zdrowia (w tym wykonujący indywidualną praktykę), pracownicy domów pomocy społecznej i pracownicy miejskich ośrodków pomocy społecznej oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym stacjach sanitarno-epidemiologicznych. W etapie I ze szczepień skorzystają: pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych, służby mundurowe, w tym Wojsko Polskie oraz nauczyciele.

Źródło: https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/uchwala-w-sprawie-przyjecia-narodowego-programu-szczepien-przeciw-covid-19.html?fbclid=IwAR0mmypSLPg7l0FAhheJR8Nb0EcFBanRVzUyzT4fBbXnCHbOdy9jrUwFI3U
Autor: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

2020-12-17

strzałka do góry