DPS_tlo
DPS w Otmuchowie powstaje i powstać nie może...
Za nieco ponad rok DPS "Skalnik" w Otmuchowie - Sarnowicach przyjmie pierwszych podopiecznych. Przynajmniej takie są plany. Remont obiektu i utworzenie Domu Pomocy Społecznej to w ostatnich latach ważna inwestycja gminy. Prace rozpoczęły się już 2013 roku i nie mogą się zakończyć. Ciągnąca się od lat budowa może sprawić, że budynek wymagać będzie remontów, kiedy tylko zostanie oddany.

Źródło: https://nowinynyskie.com.pl/artykul/dom-pomocy-spolecznej/1115147
Autor: NowinyNyskie.com.pl

2020-12-18

strzałka do góry