DPS_tlo
Dobro nie omija domów pomocy
Od około miesiąca dowiadujemy się o setkach inicjatyw lokalnych, które choć trochę przywracają normalność w odciętych od świata domach pomocy. Osoby prywatne, uczniowie, organizacje społeczne, harcerze, władze lokalne - wszyscy przekazują prezenty dla podopiecznych polskich placówek. Nie sposób o tych inicjatywach informować w poszczególnych newsach, ale dzięki nim jest szansa, że mieszkańcy dps-ów choć trochę poczują prawdziwą świąteczną atmosferę...
Autor: Dps.pl

2020-12-21

strzałka do góry