DPS_tlo
Pracownicy, o których przypomniała dopiero pandemia
Dopiero po lawinie zakażeń zostali zauważeni, jeśli chodzi o środki ochrony osobistej, dezynfekcyjne – i pieniądze na poprawienie poziomu bezpieczeństwa epidemiologicznego w placówkach. “Napiszcie o tym” – prosili. – “Napiszcie, jak pracujemy, jak nam się żyje. Bo inaczej skończy się pandemia i znów wszyscy zapomną o dps-ach i pomocy dla nich. Znów nie będziemy nikogo obchodzili i znów nikt nie będzie pamiętał, że to bardzo ważna praca”.

Źródło: https://tenpoznan.pl/poznan-dom-pomocy-spolecznej-w-czasach-zarazy/
Autor: Sławek Wąchała, el - Tenpoznan.pl

2020-12-29

strzałka do góry