DPS_tlo
Warszawskie dps-y nieźle poradziły sobie z koronawirusem
W Warszawie jest 19 domów pomocy społecznej (14 miejskich i 5 prowadzonych przez organizacje pozarządowe), które dysponują łącznie ponad 1,8 tys. miejsc. Wiceprezydent Aldona Machnowska–Góra: – Od początku pandemii traktowaliśmy domy pomocy społecznej jako miejsca wymagające szczególnej uwagi. Wprowadziliśmy 14-dniowy rotacyjny system pracy personelu DPS - wszystkim wracającym po przerwie do pracy wykonujemy, na koszt miasta, testy na obecność COVID-19 i tylko osoby z wynikiem negatywnym zostają dopuszczone do pracy. Dotychczas wykonaliśmy ponad 5 tys. badań pod kątem zakażenia koronawirusem.

Źródło: https://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/pomoc-spo-eczna-w-warszawie-w-czasie-covid-19
Autor: Marzena Wojewódzka - Um.warszawa.pl

2020-12-31

strzałka do góry