DPS_tlo
Nowe auto dla DPS w Prószkowie
Do Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie na Opolszczyźnie trafił nowy samochód. To mikrobus, dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Do tej pory placówka, w której przebywa 200 osób, miała do dyspozycji jeden taki pojazd. Nowy jest wyposażony w podnośnik dla wózków. Kosztował 130 tysięcy złotych. z czego 60 tysięcy złotych pochodziło z budżetu powiatu,a pozostała kwota to dofinansowanie z PFRON.

Źródło: https://opowiecie.info/nowy-bus-dla-proszkowskiego-dps/
Autor: Leszek Myczka - Opowiecie.info

2021-01-05

strzałka do góry