DPS_tlo
Zdaniem Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych
„Absolutny priorytet w szczepieniach przeciw zakażeniom SARS-CoV-2 po zaszczepieniu pracowników medycznych powinny mieć osoby w wieku powyżej 60 lat, w kolejności począwszy od wieku ponad 80 lat. Wprowadzanie jakichkolwiek grup przed zakończeniem szczepień seniorów jest niedopuszczalne; takie postępowanie byłoby nieuzasadnione z punktu widzenia zdrowia publicznego, niehumanitarne i spowodowałoby wzrost liczby zgonów, przyczyniając się do przedłużenia czasu trwania epidemii w Polsce z konsekwencją w postaci wydłużenia paraliżu systemu opieki zdrowotnej”.

Źródło: https://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,26724669,epidemiolodzy-szczepienie-kogokolwiek-przed-zakonczeniem-szczepien.html
Autor: Judyta Watoła - Wyborcza.pl

2021-01-27

strzałka do góry