DPS_tlo
Na Mazowszu wygasające ogniska koronawirusa
Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego poinformował Rzecznika Praw Obywatelskich, że na dzień 2 lutego wygasające ogniska zakażeń koronawirusem występowały w 3 domach pomocy społecznej: Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku, Domu Pomocy Społecznej „Pod Topolami” w Lesznowoli, Samorządowym Domu Pomocy Społecznej w Starych Lipkach. Ponadto u mieszkańców jednej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku stwierdzono wirusa SARS-CoV-2.

Źródło: https://www.rpo.gov.pl/pl/content/koronawirus-w-dps-wyst%C4%99puja-ogniska-zakazen
Autor: RPO

2021-02-04

strzałka do góry