DPS_tlo
Mieszkańcy zaszczepieni, to tworzymy izolatorium
W budynku Domu Pomocy Społecznej w Bochni powstało 30 miejsc czasowego pobytu, w których mieszkańcy i personel tej placówki znajdą schronienie w sytuacji zagrożenia COVID-19. Na realizację prac powiat otrzymał 500 tys. zł. z Województwa Małopolskiego, natomiast pozostałe 1,2 mln zł. to środki własne powiatu. Nie wiadomo, jaką funkcję spełniać będzie izolatorium, gdy nie będzie ognisk koronawirusa.

Źródło: https://bochniazbliska.pl/wydarzenia/bezpieczniej-w-dps-sa-miejsca-czasowego-pobytu-na-wypadek-covid-19/
Autor: Bochniazbliska.pl

2021-02-11

strzałka do góry