DPS_tlo
Autobus dla DPS w Łyszkowicach
Dom Pomocy Społecznej w Łyszkowicach wzbogacił się o nowy autobus, który został zakupiony w ramach projektu "Likwidacja barier transportowych”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON dał 70% dofinansowania). Autobus przeznaczony jest do przewozu 20 osób niepełnosprawnych, w tym dwóch osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i posiada odpowiednie w tym zakresie przystosowanie.

Źródło: https://glos24.pl/powiat-proszowicki-nowy-autobus-w-dps-w-lyszkowicach
Autor: Wiktoria Mitura - Glos24.pl

2021-02-11

strzałka do góry