DPS_tlo
Szykuje się zmiana przepisów
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej. To szereg zmian obejmujących poprawę sytuacji pracowników socjalnych, ale też m.in. zniesienie odpłatności za korzystanie z usług świadczonych w trybie dziennym w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi czy zwiększenie kar za prowadzenie nielegalnej placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/pomoc-spoleczna-rada-ministrow-za-poprawa-sytuacji-pracownikow-socjalnych
Autor: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

2021-02-15

strzałka do góry